Aktualne terminy zapisów

Data zapisów Godziny pracy sekretariatu Rozpoczęcie semestru 
Od 07 do 10 Lutego 2022 r. od godziny 16:00 do 19:00 Od 14 lutego 2022 r.

Prowadzimy kursy j. angielskiego przygotowujące

do testu ósmoklasisty, matury i egzaminów na certyfikaty językowe.

Nauka odbywa się w; poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki w godzinach 15.00-20.00
Siedziba Szkoły mieści się w Warszawie przy pl. Zbawiciela.
Zapisy są trzy razy w roku we wrześniu, w lutym i w czerwcu.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które wcześniej uczyły się j. angielskiego zapisywane są do grup o odpowiednim stopniu zaawansowania, po bezpłatnej rozmowie kwalifikacyjnej.

Kandydat powinien zgłosić się osobiście.

W czasie trwania semestru odbywają się testy sprawdzające. Każdy semestr kończy się testem, którego zaliczenie jest warunkiem przyjęcia na kolejny, wyższy poziom.

Masz pytanie? zapytaj nas mailowo lub telefonicznie

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.