Aktualne terminy zapisów

Data zapisów Godziny pracy sekretariatu Rozpoczęcie semestru 
Od 07 do 10 Lutego 2022 r. od godziny 16:00 do 19:00 Od 14 lutego 2022 r.

Prowadzimy kursy j. angielskiego przygotowujące

do testu ósmoklasisty, matury i egzaminów na certyfikaty językowe.

Nauka odbywa się w; poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki w godzinach 15.00-20.00
Siedziba Szkoły mieści się w Warszawie przy pl. Zbawiciela.
Zapisy są trzy razy w roku we wrześniu, w lutym i w czerwcu.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które wcześniej uczyły się j. angielskiego zapisywane są do grup o odpowiednim stopniu zaawansowania, po bezpłatnej rozmowie kwalifikacyjnej.

Kandydat powinien zgłosić się osobiście.

W czasie trwania semestru odbywają się testy sprawdzające. Każdy semestr kończy się testem, którego zaliczenie jest warunkiem przyjęcia na kolejny, wyższy poziom.

Masz pytanie? zapytaj nas mailowo lub telefonicznie