ELC

Aktualne terminy zapisów

Data Zapisów Godziny Rozpoczęcie semestru
Od 4 – 14 września 2023 r. 16.00 – 19.00 18 września 2023 r.

Po tym terminie istnieje możliwość zapisu po uzgodnieniu telefonicznym.

Prowadzimy kursy General English oraz kursy przygotowujące do testu ósmoklasisty, matury oraz egzaminów na certyfikaty językowe.

Nauka odbywa się w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki w godzinach 15.00-20.00
Siedziba Szkoły mieści się w Warszawie przy pl. Zbawiciela.
Zapisy są dwa razy w roku we wrześniu i w lutym.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które wcześniej uczyły się j. angielskiego zapisywane są do grup o odpowiednim stopniu zaawansowania, po bezpłatnej rozmowie kwalifikacyjnej.

Kandydat powinien zgłosić się osobiście.

W czasie trwania semestru odbywają się testy sprawdzające. Każdy semestr kończy się testem, którego zaliczenie jest warunkiem przyjęcia na kolejny, wyższy poziom.

Masz pytanie? zapytaj nas mailowo lub telefonicznie