ELC

Aktualne terminy zapisów

Data Zapisów Godziny Rozpoczęcie semestru
Od 05  września 2022 r. 16.00 – 19.00 21 września 2022 r.

Prowadzimy kursy General English oraz kursy przygotowujące do testu ósmoklasisty, matury oraz egzaminów na certyfikaty językowe.

Nauka odbywa się w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki w godzinach 15.00-20.00
Siedziba Szkoły mieści się w Warszawie przy pl. Zbawiciela.
Zapisy są dwa razy w roku we wrześniu i w lutym.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które wcześniej uczyły się j. angielskiego zapisywane są do grup o odpowiednim stopniu zaawansowania, po bezpłatnej rozmowie kwalifikacyjnej.

Kandydat powinien zgłosić się osobiście.

W czasie trwania semestru odbywają się testy sprawdzające. Każdy semestr kończy się testem, którego zaliczenie jest warunkiem przyjęcia na kolejny, wyższy poziom.

Masz pytanie? zapytaj nas mailowo lub telefonicznie